Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

INHOUD:

1. ALGEMENE BEPALINGEN

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

4. METHODEN EN TERMIJNEN VAN BETALING VAN HET PRODUCT

5. KOSTEN, METHODEN EN LEVERTIJD VAN HET PRODUCT

6. PRODUCT KLACHT

7. HET RECHT OM TERUG TE TREKKEN VAN HET CONTRACT

8. BEPALINGEN INZAKE ONDERNEMERS

9. SLOTBEPALINGEN SJABLOON FORMULIER TERUGTREKKING VAN HET CONTRACT

10. SPECIMEN VORM VAN HERROEPING UIT DE OVEREENKOMST

De webwinkel www.e-huis.nl/webshop waarborgt de rechten van consumenten en deze rechten kunnen niet worden afgenomen volgens de Wet consumentenrechten. Indien er bepalingen in overeenkomsten staan die minder gunstig zijn voor de consument dan de bepalingen in de Consumentenrechtenwet, dan zijn deze bepalingen ongeldig en worden de bepalingen van de Consumentenrechtenwet toegepast. Het doel van deze regelgeving is niet om de consumentenrechten die zijn verleend door dwingende wettelijke bepalingen uit te sluiten of te beperken en eventuele twijfels hierover dienen in het voordeel van de consument te worden uitgelegd. Als deze regelgeving niet wordt nageleefd, dan prevaleren de bovenstaande bepalingen en dienen deze te worden toegepast.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. De online winkel op www.e-huis.nl/webshop wordt beheerd door E-Huis.nl, een bedrijf dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Het bedrijf heeft zijn statutaire zetel en vestigingsadres bij Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer, en het KvK-nummer is 62406841. Het vestigingsnummer is 000031416489 en het btw-nummer is NL002461631B97. Het e-mailadres van het bedrijf is solar@e-huis.nl en het telefoonnummer is +31652473028.

1.2. Dit reglement is van toepassing op zowel consumenten als ondernemers die gebruik maken van de Online Store. Het enige punt van dit reglement dat uitsluitend van toepassing is op ondernemers is punt 9.

1.3. De Verkoper is de beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in de Online Store in verband met de uitvoering van dit Reglement. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, in de mate en op basis van de gronden en principes zoals uiteengezet in het privacybeleid dat is gepubliceerd op de website van de Online Store. Het privacybeleid bevat met name regels voor de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Online Store, inclusief de gronden, doeleinden en omvang van de verwerking van persoonsgegevens, de rechten van betrokkenen en informatie over het gebruik van cookies en analytische tools in de Online Store. Het gebruik van de Online Store, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is het verstrekken van persoonlijke gegevens door de serviceontvanger of klant die de online winkel gebruikt vrijwillig, behalve in de gevallen die worden vermeld in het privacybeleid, zoals de sluiting van het contract en de wettelijke verplichtingen van de verkoper.

1.4. Definities:

1.4.1. WERKDAG – één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

1.4.2. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier dat beschikbaar is in de Online Store waarmee u een Account kunt aanmaken.

1.4.3. BESTELFORMULIER – De elektronische service, in de vorm van een interactief formulier dat beschikbaar is in de online winkel, maakt het mogelijk om een bestelling te plaatsen door producten toe te voegen aan het elektronische winkelmandje en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst te definiëren, zoals de wijze van levering en betaling.

1.4.4. KLANT – (1) Een persoon die volledig rechtsbevoegd is en in gevallen die worden voorzien door algemeen geldende regelgeving, een persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; een rechtspersoon; of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die wettelijk bevoegd is om te handelen, en die een Verkoopovereenkomst met de Verkoper heeft gesloten of van plan is dit te doen.

1.4.5. ACCOUNT – De Elektronische Dienst is een verzameling van hulpmiddelen binnen het ICT-systeem van de Dienstverlener, die gemarkeerd zijn met een individuele naam (login) en wachtwoord die verstrekt worden door de Dienstontvanger. In deze dienst worden gegevens en informatie verzameld die verstrekt zijn door de Dienstontvanger over hun interacties in de Online Winkel.

1.4.6. PRODUCT – een roerend artikel dat beschikbaar is in de online winkel en dat het onderwerp is van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.

1.4.7. VERKOOPOVEREENKOMST – een productverkoopovereenkomst die is gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel.

1.4.8. DIENST ONTVANGER – (1) Een persoon die gebruikmaakt of van plan is om gebruik te maken van de Elektronische Dienst kan een natuurlijke persoon zijn met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen waarin algemeen geldende regelgeving dit toestaat, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die wettelijk handelingsbekwaam is.

1.4.9. BESTELLING – De intentieverklaring van de Klant ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE WINKEL

2.1. De volgende Elektronische Diensten zijn beschikbaar in de Online Store: Account, Bestelformulier en Nieuwsbrief.

2.1.1. Account – Om gebruik te maken van de Account moet de Klant drie opeenvolgende stappen voltooien: (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) het klikken op het veld “Registreren” en (3) het bevestigen van de bereidheid om een Account aan te maken door te klikken op de bevestigingslink die automatisch naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Het Registratieformulier vereist dat de Dienstontvanger de volgende gegevens verstrekt: voor- en achternaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huis-/flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Voor klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscale identificatienummer te verstrekken.

2.1.1.1. De Electronic Service van het Account wordt voor onbepaalde tijd gratis aangeboden. De Dienstontvanger heeft het recht om op elk moment en zonder opgaaf van reden het Account te verwijderen (op te zeggen) door een verzoek te sturen naar de Dienstverlener, bijvoorbeeld via e-mail naar solar@e-huis.nl of schriftelijk naar Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer.

2.1.2. Bestelformulier – Het gebruik van het Bestelformulier begint zodra de Klant het eerste Product aan het elektronische winkelmandje in de Online Winkel toevoegt. De Bestelling wordt geplaatst nadat de Klant twee opeenvolgende stappen heeft voltooid – (1) het invullen van het Bestelformulier en (2) het klikken op het veld “Ik bevestig aankoop” op de website van de Online Winkel na het invullen van het Bestelformulier. Tot die tijd is het mogelijk om de ingevoerde gegevens te wijzigen (inclusief het volgen van de weergegeven berichten en informatie die beschikbaar is op de website van de Online Winkel). In het Bestelformulier dient de Klant de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huis / flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, contact telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de Verkoopovereenkomst, waaronder het Product(en), de hoeveelheid Product(en), de plaats en wijze van levering van Product(en), en de wijze van betaling. Voor klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer te verstrekken.

2.1.2.1. Het Elektronische Service Bestelformulier wordt kosteloos ter beschikking gesteld en is eenmalig van toepassing. Het formulier eindigt op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst of wanneer de Klant ervoor kiest om geen gebruik meer te maken van het formulier om een Bestelling te plaatsen.

2.1.3. Nieuwsbrief – Om gebruik te kunnen maken van de nieuwsbrief dient de klant zijn of haar e-mailadres te verstrekken via het tabblad “Nieuwsbrief” op de website van de Online Store en op het veld “Abonneren” te klikken. Een andere mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief is door het desbetreffende selectievakje aan te vinken bij het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account wordt de klant automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief.

2.1.3.1. The Electronic Service Newsletter is offered free of charge for an indefinite period of time. The service recipient may unsubscribe from the newsletter (opt-out) at any time and without giving a reason by sending an appropriate request to the service provider, in particular via email to the following address: solar@e-huis.nl or in writing to the following address: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer.

2.2. De Dienstontvanger dient de Online Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en de algemene fatsoensnormen, met volledige respect voor de persoonlijke rechten, auteursrechten en intellectuele eigendom van zowel de Dienstverlener als derden. De Dienstontvanger is verplicht om juiste en nauwkeurige gegevens te verstrekken en is verboden om illegale inhoud te publiceren.

2.3. Klachtenprocedure:

2.3.1. Indien de Dienstverlener Elektronische Diensten niet correct heeft geleverd of als er klachten zijn over de werking van de Online Winkel (met uitzondering van klachten over Producten, die worden behandeld in punt 6 van de Regels), kan de Klant een klacht indienen. De klacht kan bijvoorbeeld worden ingediend bij:

2.3.2. schriftelijk op het volgende adres: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer;

2.3.3. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: solar@e-huis.nl.

2.3.4. Het is aan te raden dat de ontvanger van de dienst in de klachtbeschrijving de volgende informatie vermeldt: (1) details en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van de onregelmatigheid; (2) verzoeken van de ontvanger van de dienst; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient – dit zal de afhandeling van de klacht door de dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De genoemde vereisten zijn echter slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zonder deze informatie worden ingediend.

2.3.5. De Dienstverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

3.1. De verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper wordt gesloten zodra de klant een bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier in de online winkel, in overeenstemming met punt 2.1.2 van het reglement.

3.2. Op de website van de Online Store wordt de productprijs weergegeven in euro’s, inclusief belastingen. De Klant wordt geïnformeerd over de totale prijs, inclusief belastingen, van het Product dat hij bestelt, evenals eventuele leveringskosten (transport-, leverings- en postdiensten) en andere kosten. Indien het bedrag van deze kosten niet kan worden bepaald, zal de Klant op de hoogte worden gesteld van zijn betalingsverplichting op de website van de Online Winkel tijdens het plaatsen van de Bestelling, zelfs als de Klant aangeeft gebonden te willen zijn aan de Verkoopovereenkomst.

3.3. De procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst in de online winkel met behulp van het bestelformulier

3.3.1. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper wordt afgesloten zodra de klant een bestelling plaatst in de online winkel, conform punt 2.1.2 van de reglementen.

3.3.2. Nadat de Klant een Bestelling heeft geplaatst in de Online Winkel, zal de Verkoper onmiddellijk de ontvangst van de Bestelling bevestigen en deze aanvaarden voor uitvoering. Dit wordt gedaan door een passende e-mail naar het e-mailadres van de Klant te sturen, dat bij het plaatsen van de Bestelling is opgegeven. Deze e-mail bevat ten minste een verklaring van ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding van de Verkoper voor uitvoering, evenals een bevestiging van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Zodra de Klant deze e-mail ontvangt, komt de Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

3.4. De verkoper zorgt voor het consolideren, beveiligen en beschikbaar stellen van de inhoud van de gesloten Verkoopovereenkomst aan de Klant op twee manieren: (1) door het verstrekken van dit Reglement op de website van de Online Store en (2) door het versturen van het e-mailbericht dat wordt vermeld in punt 3.3.2 van het Reglement. Bovendien wordt de inhoud van de verkoopovereenkomst vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de online winkel van de verkoper.

4. METHODEN EN TERMIJNEN VAN BETALING VAN HET PRODUCT

4.1. De Verkoper biedt de Klant de volgende betalingsmethoden onder de Verkoopovereenkomst:

4.1.1. Betaling via overschrijving op de bankrekening van de Verkoper:

4.1.1.1. ABN Amro, bankrekeningnummer: NL71ABNA0532130030

4.1.2. Elektronische betalingen en kaartbetalingen via iDeal – mogelijke actuele betaalmethoden staan vermeld op de website van de Online Store in het tabblad informatie over betaalmethoden en op de website http://ideal.nl.

4.1.2.1. Afwikkelingen van transacties met elektronische betalingen en betaalkaarten verlopen naar keuze van de Klant via de iDeal-service. De dienst van elektronische betalingen en betaalkaarten wordt verzorgd door:

4.1.2.1.1. iDeal.nl – TargetMedia B.V. ingeschreven in het Nederlandse ondernemingsregister van Kamer van Koophandel, statutair gevestigd en domicilieadres: Huizermaatweg 550A, 1276 LM Huizen, Nederland, KvK 32061492, BTW: NL.8042.24.481.B.01.

4.2. Betalingstermijn:

4.2.1. Indien de Klant kiest voor betaling via overschrijving, elektronische betaling, is de Klant verplicht om de betaling te doen binnen 3 kalenderdagen vanaf de datum van de Verkoopovereenkomst.

5. KOSTEN, METHODEN EN LEVERTIJD VAN HET PRODUCT

5.1. Tenzij anders bepaald in de Verkoopovereenkomst, is de levering van het Product aan de Klant verschuldigd. De leveringskosten, inclusief transport-, leverings- en postdiensten, worden vermeld op de website van de Online Store onder het informatietabblad over leveringskosten en tijdens het plaatsen van de Bestelling. Dit geldt ook wanneer de Klant aangeeft akkoord te gaan met de Verkoopovereenkomst.

5.2. De Verkoper biedt de Klant de volgende leveringsmethoden voor het Product:

5.2.1. Eigen vervoer van de verkoper.

5.3. De leveringsdatum van het Product aan de Klant is maximaal 60 Werkdagen, tenzij een kortere periode is vermeld in de beschrijving van het Product of bij het plaatsen van de Bestelling. In het geval van Producten met verschillende levertijden is de leveringsdatum de langst opgegeven datum, die echter niet langer mag zijn dan 60 Werkdagen. De start van de termijn voor levering van het Product aan de Klant wordt als volgt geteld:

5.3.1. Als de klant de betaalmethode kiest via overschrijving, elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van bijschrijving op de bankrekening of vereffeningsrekening van de verkoper.

6. PRODUCTKLACHT

6.2. De Verkoper dient het Product aan de Klant te leveren zonder enige gebreken. Voor meer informatie over de aansprakelijkheid van de Verkoper in geval van productdefecten en de rechten van de Klant, kan verwezen worden naar het tabblad “Klachtinformatie” op de website van de online winkel.

6.3. De klacht kan door de klant worden ingediend, bijvoorbeeld:

6.3.1. schriftelijk op het volgende adres: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer;

6.3.2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: solar@e-huis.nl;

6.4. Het is aanbevolen dat de Klant bij het indienen van een klacht de volgende informatie vermeldt: (1) details en omstandigheden met betrekking tot de klacht, inclusief het type en de datum van het defect; (2) een verzoek om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst, of een verzoek om prijsverlaging of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de klager. Het vermelden van deze informatie zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen, maar het is geen verplichting. Het niet vermelden van deze informatie zal de effectiviteit van de klacht niet beïnvloeden. Meer informatie over de aansprakelijkheid van de Verkoper voor productdefecten en de rechten van de Klant vindt u op de website van de online winkel onder het tabblad “klachtinformatie”.

6.5. Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht zal de Verkoper een reactie geven op de klacht van de Klant. Als de klant een consument is en om vervanging van het product heeft verzocht, of om verwijdering van het defect of om een prijsverlaging heeft gevraagd waarbij het bedrag van de verlaging is aangegeven, en de Verkoper niet binnen 14 kalenderdagen op dit verzoek heeft gereageerd, wordt het verzoek als gerechtvaardigd beschouwd.

6.6. De Klant die aanspraak maakt op garantie dient het defecte Product af te leveren op het volgende adres: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer. Indien de Klant een consument is, worden de leveringskosten van het Product gedragen door de Verkoper. Indien de Klant geen consument is, dan zijn de leveringskosten voor rekening van de Klant. Als de levering van het Product door de Klant door het type Product of de wijze van installatie ervan bijzonder moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht het Product ter beschikking te stellen van de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.

7. HET RECHT OM HET CONTRACT OP TE TREDEN

7.1. Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de consument het recht om deze binnen 14 kalenderdagen kosteloos en zonder opgave van redenen te herroepen, behoudens de kosten zoals vermeld in punt 8.8 van het Reglement. Om aan de termijn te voldoen, volstaat het om een verklaring van herroeping vóór het verstrijken van de termijn op te sturen. De verklaring van herroeping kan bijvoorbeeld worden ingediend via:

7.1.1. schriftelijk op het volgende adres: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer;

7.1.2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: solar@e-huis.nl

7.2. De verkoper moet alle betalingen die hij heeft ontvangen terugbetalen aan de consument, inclusief de kosten voor de levering van het product, behalve als de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardoptie die beschikbaar is in de online winkel. De verkoper moet de terugbetaling doen via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument expliciet heeft ingestemd met een andere methode die geen extra kosten met zich meebrengt. Als de verkoper niet heeft aangeboden om het product zelf op te halen bij de consument, kan hij wachten met het terugbetalen van de ontvangen betalingen totdat het product is teruggestuurd of totdat de consument het bewijs van terugzending heeft geleverd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

7.3. De consument moet het product onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat hij de overeenkomst heeft herroepen, retourneren aan de verkoper of aan een door de verkoper gemachtigde persoon, tenzij de verkoper heeft aangeboden het product zelf op te halen. Om aan de deadline te voldoen, is het voldoende om het product voor het verstrijken van de termijn terug te sturen. Het retouradres voor het product is: Aalsmeerderweg 283-11, 1432CN Aalsmeer. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument.

7.4.2. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.

7.4.3. Indien een product een dienst betreft waarvan de uitvoering op uitdrukkelijk verzoek van de consument is gestart vóór de uiterste datum voor het herroepen van de overeenkomst, is de consument die het recht uitoefent om de overeenkomst te herroepen na het plaatsen van een dergelijk verzoek, verplicht om te betalen voor de geleverde diensten tot aan het moment van herroeping van de overeenkomst. De vergoeding wordt berekend in verhouding tot de omvang van de geleverde dienst, rekening houdend met de overeengekomen prijs of vergoeding in het contract. Als de prijs of vergoeding als buitensporig wordt beschouwd, wordt de marktwaarde van de geleverde dienst gebruikt als basis voor de berekening van dit bedrag.

7.5. Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand is niet beschikbaar voor de consument met betrekking tot overeenkomsten:

7.5.1. Hieronder volgen de situaties waarin een consument het recht om een contract te herroepen verliest:

 1. Als de verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de consument, die daarvoor is geïnformeerd dat het recht om het contract te herroepen na uitvoering van de dienst komt te vervallen.

 2. Wanneer de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de verkoper geen invloed heeft en deze schommelingen zich kunnen voordoen vóór de uiterste datum voor herroeping van het contract.

 3. Als het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is dat volgens de specificaties van de consument is vervaardigd of om aan zijn individuele behoeften te voldoen.

 4. Als het onderwerp van de dienst een snel bederfelijk product is of een korte houdbaarheid heeft.

 5. Als het onderwerp van de dienst een product is dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen.

 6. Als het onderwerp van de dienst producten zijn die na levering onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.

 7. Voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de verkoper geen controle heeft.

 8. Als de consument de verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht naar hem toe te komen voor dringende reparatie of onderhoud, maar de verkoper andere dan de gevraagde aanvullende diensten verleent of andere producten levert dan de reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst met betrekking tot aanvullende diensten of producten te ontbinden.

 9. Als het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computersoftware is die in een verzegelde verpakking wordt geleverd en de verpakking na levering is geopend.

 10. Voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriftabonnementen.

 11. Voor contracten die zijn gesloten via een openbare veiling.

 12. Voor het verstrekken van accommodatiediensten, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrije tijd, amusement, sport of culturele evenementen, als in het contract de dag of periode van dienstverlening is vermeld.

 13. Voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument vóór de termijn voor het herroepen van de overeen

8. BEPALINGEN INZAKE ONDERNEMERS

8.1. Deze regels en de bijbehorende bepalingen zijn enkel van toepassing op klanten en gebruikers van de service die niet als consument worden beschouwd.

8.2. De verkoper kan binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de verkoopovereenkomst het recht uitoefenen om deze overeenkomst te herroepen voor klanten die geen consument zijn. In dit geval kan de opzegging van de verkoopovereenkomst plaatsvinden zonder enige verplichting tot het verstrekken van een reden, en de klant die geen consument is heeft hierdoor geen recht op enige vordering tegenover de verkoper.

8.3. Indien de klant geen consument is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de beschikbare betalingsmethoden te beperken, inclusief het eisen van een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, ongeacht de door de klant gekozen betalingsmethode en het feit dat er een verkoopovereenkomst wordt gesloten.

8.4. Zodra de Verkoper het Product aan de vervoerder heeft overgedragen, gaan de voordelen en risico’s van het Product over op de Klant, die geen consument is. Hierbij is de Verkoper niet verantwoordelijk voor verlies, schade of defecten aan het Product die tijdens het transport optreden en de Klant draagt het risico van eventuele vertragingen bij de levering. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of defecten aan het Product dat is overgedragen aan de vervoerder voor levering aan de Klant, totdat het Product is afgeleverd.

8.5. Als het Product wordt verzonden naar de Klant die geen consument is via een vervoerder, is de Klant verplicht om het pakket tijdig en op de juiste wijze te inspecteren volgens de geldende richtlijnen voor dergelijke pakketten. Als de Klant constateert dat het Product verloren is gegaan of beschadigd is tijdens het transport, dient zij alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

8.6. De aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor het Product jegens de Klant die geen consument is, is uitgesloten op basis van artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek.

8.7. Indien de klant geen consument is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om het contract voor de levering van elektronische diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beëindigen door de klant een passende verklaring te sturen.

8.8. De Dienstverlener / Verkoper is slechts aansprakelijk jegens de Dienstontvanger / Klant die geen consument is voor maximaal het bedrag van de betaalde prijs en leveringskosten onder de Verkoopovereenkomst, met een maximum van duizend zloty, ongeacht de rechtsgrond van de aanspraak. Dit geldt zowel voor individuele aanspraken als voor alle aanspraken samen. De aansprakelijkheid beperkt zich tot typische en voorspelbare schade op het moment van het sluiten van het contract en omvat geen gederfde voordelen voor de Dienstontvanger / Klant die geen consument is.

8.9. Eventuele geschillen tussen de Verkoper/Dienstverlener en de Klant/Ontvanger van de Dienst die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de Verkoper/Dienstverlener.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. De Dienstverlener heeft het recht om het Reglement te wijzigen om belangrijke redenen, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in wetgeving, betalings- en leveringsmethoden die van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.

10. SPECIMEN VORM VAN HERROEPING UIT DE OVEREENKOMST

Modelformulier voor herroeping (dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen)

– Ontvanger:

E-Huis.nl

Aalsmeerderweg 283-11

1432CN Aalsmeer

solar@e-huis.nl

– Ik/Wij (*) informeer/Wij (*) hierbij informeren/informeren (*) over mijn/onze herroeping van de koopovereenkomst van de volgende zaken (*) Overeenkomst voor de levering van de volgende zaken (*) Overeenkomst voor specifieke werkzaamheden bestaande in de uitvoering van de volgende items (*) / voor de levering van de volgende dienst (*)

– Datum van totstandkoming van het contract (*) / ontvangst (*)

– Voor- en achternaam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden)

– Datum

(*) Schrappen wat niet past.

Aalsmeerderweg 283-11 1432CN Aalsmeer

Klachten - Klantvriendelijkheid staat hoog in ons vaandel. Heb je een probleem? Bel ons gerust, of stuur een e-mail naar winkel@e-huis.nl

© 2024 E-huis.nl

Webshop powered by: netPOINT

©
2024 netPOINT